Llunio ein dyfodol

Rydym yn gynghrair o fudiadau sy’n poeni’n arw am y Gymru ry’n ni’n byw ynddi heddiw a’i throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

Mae ein cynghrair yn dod â dros 30 o fudiadau ynghyd, o elusennau amgylcheddol a datblygu i grwpiau crefydd a ffydd, iaith a merched.

Rhannwn ymrwymiad i lunio dyfodol gynaliadwy i Gymru – i daclo cyfiawnder gymdeithasol yng Nghymru a ledled y byd a gwneud hynny o fewn terfynau amgylcheddol ein planed, gan ddefnyddio cyfran deg o’i hadnoddau.

Rydym am adeiladu dyfodol gwell, a dyfodol mwy cadarn i genhedlaethau’r dyfodol.

Darllenwch ragor