Digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Byddwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol trwy’r wythnos yn arddangos dyfodol Cymru a gwahodd pobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch a’r drafodaeth. Dewch draw i un o’n digwyddiadau, cymerwch ran mewn gweithgaredd neu galwch heibio i ddweud helo.  Bydd yna [...]

Cyhoeddwyd ar:

LLESIANT BYWYD GWYLLT?

Gan Peter Jones, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru,  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Bil Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru.  Bydd y ddeddfwriaeth, a ddylai gael ei chymeradwyo gan y Cynulliad yn ystod y gwanwyn flwyddyn nesaf, yn ei gwneud yn ofynnol i [...]

Cyhoeddwyd ar:

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gallwn wneud mwy

Lila Haines, Oxfam Cymru Mae’r Bil fel y mae yn gam ymlaen ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru; sut bynnag rydym yn teimlo bod lle i wella. Gwelwyd lansiad drafft 1af Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru ddydd Llun 7 Gorffennaf. [...]

Cyhoeddwyd ar:

Datganiad i’r wasg – Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gynghrair yn galw am ganolbwyntio mwy ar y tymor hir er mwyn ‘diogelu Cymru at y dyfodol’ Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o flaenoriaeth i anghenion cenedlaethau’r dyfodol, er mwyn i’w Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [...]

Cyhoeddwyd ar:

Llunio Cymru’r Dyfodol

Dychmygwch Gymru a fyddai’n mesur llwyddiant yn ôl y cydraddoldeb a’r cyfiawnder mae’n ei gynnig i’w holl ddinasyddion. Lle y bydd llawer o swyddi ‘gwyrdd’  yn cael eu creu a lle bydd allyriadau nwy tŷ gwydr wedi gostwng yn syfrdanol [...]

Cyhoeddwyd ar: