Bydd deddfwriaeth arloesol yn ‘darparu dyfodol gwell i bobl a natur yng Nghymru’

Cyhoeddwyd ar:

Heddiw (29 Ebrill) bydd y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dod yn weithredol sydd yn arwain y ffordd at ddyfodol cynhaliadwy ar gyfer pobl Cymru.

Mae’r ddeddf newydd yn meddwl bydd rhaid, am y tro cyntaf, i nifer o gyrff cyhoeddus darparu gwasanaethau i bobl ar draws Cymru mewn ffordd cynhaliadwy.

Mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, sy’n dod â 30 o fudiadau ynghyd, o elusennau amgylcheddol a datblygu i grwpiau iaith a merched o bob rhan o Gymru, wedi ymgyrchu am dros dair blynedd ar gyfer y deddfwriaeth hwn.

Diolch1
Aelodau’r Gynghrair yn diolch gwleidyddion am basio’r deddfwriaeth newydd

Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru a Chadeirydd y Gynghrair Datblygu Gynaliadwy:

“Mae deddf newydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddeddf unigryw fydd yn dylanwadu ar bob agwedd o’r sector gyhoeddus yng Nghymru, ac yn ein harwain ar y llwybr cywir i ddod yn genedl gynaliadwy.  Ar ran y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, hoffwn ddiolch a llongyfarch pawb a gweithiodd yn ddiflino ar y deddfwriaeth arloesol hwn.”

“Mae’n ddiwrnod i ddathlu ond mae’r gwaith yn dechrau nawr i weithredu y ddeddf yn y ffordd gorau a sicrhau ei bod yn darparu dyfodol gwell i bobl a natur yng Nghymru. Rwy’n sicr bod nifer o bobl yn rhannu fy mrwdfrydedd ar gyfer y cyfleon cyffroes sydd o flaen i Gymru.”

Meddai Haf Elgar, Cadeirydd  Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a siaradwr ar ran y Gynghrair:

“Fel Cynghrair rydym ni wedi gweithio yn ddiflino ers dros dair blynedd i sicrhau bod y Bil yn un cryf a chlir, ac yn dilyn y broses o archwiliad, dadlau a dywygio mae hyn nawr yn wir. Rydym wrth ein boddau ac yn hynod o falch bod ein hymgyrch ni wedi helpu i greu deddf fydd yn llunio dyfodol Cymru mewn ffordd mor bositif.”

Mae deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd glir ar gyrff cyhoeddus i sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth graidd popeth maen nhw’n wneud. Bydd hwn yn meddwl bydd rhaid cynllunio ar gyfer yr hir dymor a gweithio tuag at set o ‘nodau llesiant’. Mae’r nodau hyn yn cynnwys sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn byw o fewn ein terfynau amgylcheddol, yn annog bioamrywiaeth ac yn bod yn fyd-eang gyfrifol yn ein gweithredoedd.

Mae’r nodau hyn yn cynnwys sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn byw o fewn ein terfynau amgylcheddol, yn annog bioamrywiaeth ac yn bod yn fyd-eang gyfrifol yn ein gweithredoedd.

Mae’r ddeddf hefyd yn creu swydd i Gomisiynydd fydd yn gweithio i warchod y ddeddf yn y dyfodol ac mae’r ddeddf hefyd yn plethu â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Bydd prif arlwyon y Ddeddf hon yn dod mewn i rym blwyddyn nesaf.