Datganiad i’r wasg – Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gynghrair yn galw am ganolbwyntio mwy ar y tymor hir er mwyn ‘diogelu Cymru at y dyfodol’ Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o flaenoriaeth i anghenion cenedlaethau’r dyfodol, er mwyn i’w Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [...]

Cyhoeddwyd ar: