LLESIANT BYWYD GWYLLT?

Gan Peter Jones, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru,  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Bil Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru.  Bydd y ddeddfwriaeth, a ddylai gael ei chymeradwyo gan y Cynulliad yn ystod y gwanwyn flwyddyn nesaf, yn ei gwneud yn ofynnol i [...]

Cyhoeddwyd ar:

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gallwn wneud mwy

Lila Haines, Oxfam Cymru Mae’r Bil fel y mae yn gam ymlaen ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru; sut bynnag rydym yn teimlo bod lle i wella. Gwelwyd lansiad drafft 1af Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru ddydd Llun 7 Gorffennaf. [...]

Cyhoeddwyd ar:

Wales: the land of opportunity in the 21st century economy

Today the Welsh Government launches its ‘National Conversation’ on the Future Generations Bill. The Chief Executive of WWF-UK, David Nussbaum, believes that strong legislation will provide businesses with much-needed certainty. While we can’t attribute individual events to climate change, the [...]

Cyhoeddwyd ar: