Digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cyhoeddwyd ar:

Byddwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol trwy’r wythnos yn arddangos dyfodol Cymru a gwahodd pobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch a’r drafodaeth.

Dewch draw i un o’n digwyddiadau, cymerwch ran mewn gweithgaredd neu galwch heibio i ddweud helo.  Bydd yna amrywiaeth o bethau gwahanol yn mynd ymlaen trwy’r wythnos.

Ein stondin ni yw stondin rhif 1220.

DYDD SADWRN 2/8

 

Trwy’r dydd: Er Mwyn… stỳnt ar gyfer y cyhoedd ar ymgyrch hinsawdd newydd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru

 

Trwy’r dydd: Prawf Fforest Law Maint Cymru

 

DYDD SUL 3/8 

 

Trwy’r dydd: Cynnyrch Masnach Deg o siop Masnach Deg eiconig Siopa Teg, Caerdydd

 

DYDD LLUN 4/8     

 

Trwy’r dydd: Cynnyrch Masnach Deg o siop Masnach Deg eiconig Siopa Teg, Caerdydd

 

11:00 -11:30: Cymru 2050? – Sgwrs yng nghwmni y comediwr Daniel Glyn (Y Gymru a Garem)

 

1200 – 1300: Arddangosfa a thrafodaeth ynghylch anabledd yng Nghymru ac Affrica

 

1400 – 1530: Y Gymru a Garai MERCHED: Cysylltu merched yn y sgwrs genedlaethol ar ddatblygiad cynaliadwy:  Rôl unigryw merched mewn creu Cymru Gynaliadwy.  Sgwrs a rhwydweithio gyda Ffederasiwn Cenedlaethol  Sefydliad y Merched Cymru

 

1600-1630: Barddoniaeth gydag Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru

 

DYDD MAWRTH 5/8         

 

Trwy’r dydd: Hwyl a’r Haul – stỳnt cyfryngau cymdeithasol gyda Chyfeillion y Ddaear Cymru

 

1100-1200: Smwddis mango, coffi rhewoer…..a newid hinsawdd? Golwg ar effaith newid hinsawdd ar y pethau rydym yn eu hoffi. Gydag elusennau Cristnogol Cymorth Cymru, CAFOD a Tearfund Cymru

 

1400-1500: Paratoi at Uwchgynhadledd Hinsawdd Ban Ki Moon, stỳnt llun gydag Oxfam Cymru

 

DYDD MERCHER 6/8      

  

Trwy’r dydd: Lansio ymgyrch Dymuniad Cymru WWF Cymru:  Ciplun o’n dyfodol disglair www.wwf.org.uk/welshwish.  Bydd Mari Lovegreen yn ymweld â’r stondin i gefnogi’r ymgyrch

 

12:00-12:30: Cymru 2050? – Sgwrs yng nghwmni y comedïwr Daniel Glyn (Y Gymru a Garem) (Croeso i bawb)

 

1300-1345:

 

Dyfodol cynaliadwy i bobl Cymru a natur: Cyfarfod gydag Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru; Emyr Lewis, Cyfreithiwr Cymraeg blaenllaw; Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith; Haf Elgar, y Gynghrair Datblygu Gynaliadwy

 

1400-1500: Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau, Cyfarfod Cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith, Siaradwyr: Toni Schiavone, Simon Thomas AC, Keith Davies AC a Suzy Davies AC

 

15:30–16:00: Cymru 2050? – Sgwrs yng nghwmni y comedïwr Daniel Glyn (Y Gymru a Garem) (Sesiwn arbennig i ddysgwyr)

 

DYDD IAU      7/8

 

Trwy’r dydd: #WelshWish gyda WWF Cymru

 

12:30-13:00: Cymru 2050? – Sgwrs yng nghwmni y comedïwr Daniel Glyn (Y Gymru a Garem) (Croeso i bawb)

 

14:00–14:30: Cymru 2050? – Sgwrs yng nghwmni y comedïwr Daniel Glyn (Y Gymru a Garem) (Sesiwn arbennig i blant a phobl ifanc)

 

DYDD GWENER 8/8           

 

Trwy’r dydd: Crefftau Masnach Deg gyda’r elusen Love Zimbabwe sydd wedi’i lleoli yn y Fenni

 

Trwy’r dydd: Masnach Deg a Chaffael Cynaliadwy:  arddangosfa a gweithredoedd ymgyrchu gan Fasnach Deg Cymru

 

1000-1100: Archwilio’r byd trwy flasu coffi, wedi ei gyflwyno gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru a Masnach Deg Cymru

 

1100-1200: Gweithgareddau Cynghrair Cymunedau Cymraeg

 

1200-1300: Lansio’r fersiwn Gymraeg o Ap Arfordir Cymru, Cadw Cymru’n Daclus

 

1400-1500: Gweithdy drymio gyda Martha Musonza Holman

 

1500-1600: Yoga gyda Laura Karadog

 

DYDD SADWRN 9/8      

    

Trwy’r dydd: Crefftau Masnach Deg gyda’r elusen Love Zimbabwe sydd wedi’i lleoli yn y Fenni

 

Trwy’r dydd: Masnach Deg a Chaffael Cynaliadwy:  arddangosfa a gweithredoedd ymgyrchu gan Fasnach Deg Cymru

 

1100- 1200: Gweithdy drymio gyda Martha Musonza Holman, Love Zimbabwe