Dyfodol disglair, mewn ciplun!

Cyhoeddwyd ar:

Sut mae ‘byw mewn cytgord â’n planed’ yn edrych i chi?

Heddiw (6 Awst) mae WWF Cymru ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, i lansio prosiect ffotograffiaeth newydd sbon.

Yn sgil llwyddiant ‘Dymuniad Cymru – Welsh Wish’ fel rhan o Awr Ddaear, bwriad cam nesaf yr ymgyrch yw dangos sut olwg sydd ar ddyfodol disgleiriach.

Trwy bostio’r lluniau ar lein, mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd y lluniau’n atgoffa gwleidyddion am bwysigrwydd dyfodol cynaliadwy i Gymru, wrth i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae ymuno â Dymuniad Cymru’n hawdd:

1.    Tynnwch lun o’r hyn rydych chi’n ei hoffi am natur a byw mewn cytgord â’r blaned

2.    Gwnewch ddymuniad – Dywedwch pam mae hyn yn bwysig i chi a’i dagio #dymuniadcymru

3.    Rhannwch – Postiwch eich llun i Facebook, Twitter neu Instagram

Mae Iolo Williams a Mari Lovegreen, cyflwynwyr ar S4C, yn cefnogi Dymuniad Cymru ac wedi anfon lluniau o’r hyn mae byw mewn cytgord â’r blaned yn ei olygu iddyn nhw.

Iolo_WW

Mae Iolo wedi rhannu llun o’i fab gyda neidr ddefaid ar Ynys Sgomer ac eglurodd:

‘Fy Nymuniad Cymru i yw i blant gael cyfleoedd i gysylltu â natur drwy brofiadau unai trwy’r ysgol, y gymuned neu’r teulu. Dyma yn union oedd fy mhrofiad i ac mae’r cysylltiadau hyn wedyn yn parhau drwy gydol eu bywydau.”

mari

Mae Mari wedi rhannu llun ohoni hi ar ei beic yng Nghoed y Brenin ger Dolgellau a dywedodd:

“Fy Nymuniad Cymru i yw i bobl fwynhau prydferthwch Cymru. Dwi’n teimlo mor lwcus i fyw mewn gwlad mor arbennig â Chymru ac mae’n bwysig i gadw hi felly ar gyfer y genhedlaeth nesaf.”

Dywedodd Ruth Bates, Rheolwr Cyfathrebu WWF Cymru:

“Thema ail ran ymgyrch Dymuniad Cymru yw ‘dyfodol disglair mewn ciplun’. Hoffem ni weld ffotograffau sy’n cyfleu’r syniad o fyw mewn cytgord â’n planed.”

“Mae’r haf yn amser gwych i dynnu lluniau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld llawer o ddelweddau creadigol, ysbrydoledig ac emosiynol. Efallai yr hoffech chi rannu ffoto o feicio i’r gwaith yn hytrach na gyrru, hun-lun gyda’r tomatos rydych wedi’u tyfu gartref neu lun o ffrindiau yn cael sblash yn y môr.

“Felly os ydych chi’n mwynhau tynnu ffotos dros yr haf, rhowch gais ar her greadigol, a dangos eich cefnogaeth i ddyfodol gwell i’n planed ar yr un pryd!”