Etholiad ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol?

Cyhoeddwyd ar:

Beth: ‘Etholiad ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol?’

Pryd: Dydd Mawrth 12 Ebrill 7pm-9pm

Ble: Darlithfa Shandon, Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Bydd yr hustyngau, o dan gadeiryddiaeth y darlledwr gwleidyddol profiadol Glyn Mathias, yn mynd i’r afael â rhai o’r materion byd-eang hirdymor mwyaf sy’n effeithio ar bobl yng Nghymru ac ar draws y byd a sut y bydd y gwahanol bleidiau gwleidyddol yn mynd i’r afael â’r rhain petaent yn ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru.

Bydd yr hustyngau’n dwyn at ei gilydd gynrychiolwyr o’r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i drafod sut y byddai eu plaid yn gweithio tuag at ddatblygu eu gweledigaeth er lles y cenedlaethau nesaf yng Nghymru ac ar draws y byd. Representives attending:

- William Powell – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

- Alice Hooker- Stroud – Plaid Werdd Cymru

- Llyr Huws Gruffydd – Plaid Cymru

- Anna McMorrin – Llafur Cymru

- Ross England – Ceidwadwyr Cymreig

Trefnwyd gan: Cynnal Cymru, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru, Hub Cymru Africa, Cyswllt Amgylchedd Cymru, Cymorth Cristnogol Cymru, Tearfund, Love Zimbabwe, WWF Cymru, Cymru Adnewyddadwy, Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru, UCM Cymru, Panel Ymgynghorol Is Sahara, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy: Prifysgol Caerdydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched – Cymru, Maint Cymru, Masnach Deg Cymru, Anabledd yng Nghymru ac Affrica, Cyfeillion y Ddaear Cymru, Cymdeithas Pobl a’r Blaned UCM Cymru a Phrifysgol Caerdydd, Cymru dros Heddwch.

Mynediad am ddim, ond mae angen cofrestru yma: http://elections4fg.eventbrite.co.uk

mari