“Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol” – Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy yn dathlu deddf datblygu cynaliadwy arloesol

Cyhoeddwyd ar:

Heddiw (17 Mawrth) yn ystod cyfarfod llawn ym Mae Caerdydd fe bleidleisiodd y Cynulliad o blaid Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, fydd nawr yn dod yn ddeddf.

Wedi dros dair blynedd o ymgyrchu i gael Bil cryf a chlir, heddiw mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, sy’n dod â 30 o fudiadau ynghyd, o elusennau amgylcheddol a datblygu i grwpiau crefydd a ffydd, iaith a merched o bob rhan o Gymru yn dathlu ac yn llongyfarch Aelodau’r Cynulliad am basio’r ddeddf arloesol.

Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru a Chadeirydd y Gynghrair Datblygu Gynaliadwy:

“Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol. Mae deddf newydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddeddf unigryw fydd yn dylanwadu ar bob agwedd o’r sector gyhoeddus yng Nghymru, ac yn ein harwain ar y llwybr cywir i ddod yn genedl gynaliadwy.  Llongyfarchiadau mawr a mil o ddiolch i Aelodau’r Cynulliad am basio’r Bil heddiw.

Diolch1
Mudiadau o’r Gynghrair Datblygu Gynaliadwy yn diolch i Aelodau Cynulliad am basio’r Bil Llesiant Cenelaethau’r Dyfodol.

“Pan ddaeth Desmond Tutu i Gymru yn 2012 meddai, ‘Mae gan bobl Cymru galonnau mawr. Maen nhw’n perthyn i wlad fach ond, ar fy ngwir, mae ganddyn nhw gic fel mul!’ Pa mor wych ydy’r ffaith ein bod ni heddiw, wedi uno fel cenedl i greu deddf sy’n cadarnhau hyn.”

Meddai Haf Elgar, Cadeirydd  Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a siaradwr ar ran y Gynghrair:

“Fel Cynghrair rydym ni wedi gweithio yn ddiflino ers dros dair blynedd i sicrhau bod y Bil yn un cryf a chlir, ac yn dilyn y gwelliannau a basiwyd wythnos nesaf mae hyn nawr yn wir. Rydym wrth ein boddau ac yn hynod o falch bod ein hymgyrch ni wedi helpu i greu deddf fydd yn llunio dyfodol Cymru mewn ffordd mor bositif.”

Mae deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd glir ar gyrff cyhoeddus i sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth graidd popeth maen nhw’n wneud. Bydd hwn yn meddwl bydd rhaid plan ar gyfer yr hir dymor a gweithio tuag at set o ‘nodau llesiant’. Mae’r nodau hyn yn cynnwys sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn byw o fewn ein terfynau amgylcheddol, yn annog bioamrywiaeth ac yn bod yn fyd-eang gyfrifol yn ein gweithredoedd.

Mae’r nodau hyn yn cynnwys sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn byw o fewn ein terfynau amgylcheddol, yn annog bioamrywiaeth ac yn bod yn fyd-eang gyfrifol yn ein gweithredoedd.

Mae’r ddeddf hefyd yn creu swydd i Gomisiynydd fydd yn gweithio i warchod y ddeddf yn y dyfodol ac mae’r ddeddf hefyd yn plethu â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.