Mae’r dyfodol yn bwysig i’r holl fyd

Gallai Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newid sut mae pobl a natur yn cael eu heffeithio yng Nghymru ac ym mhob cwr o’r byd. Gobeithio y bydd yn darparu deddfwriaeth gadarn i ddylanwadu ar ddyfodol cynaliadwy, gan ei gwneud yn ddyletswydd [...]

Cyhoeddwyd ar: