Y Gymru a Garai MERCHED

Sarah Thomas, Sefydliad y Merched,  Lleisiwch eich barn yn y Sgwrs Genedlaethol yn Tapestri, Abertawe ar 30 Medi, Venue Cymru, Llandudno ar 1 Hydref Mae merched yn weithredwyr newid pwerus gyda rôl unigryw mewn arwain y ffordd tuag at gyflawni datblygiad cynaliadwy fel [...]

Cyhoeddwyd ar:

Dyfodol disglair, mewn ciplun!

Sut mae ‘byw mewn cytgord â’n planed’ yn edrych i chi? Heddiw (6 Awst) mae WWF Cymru ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, i lansio prosiect ffotograffiaeth newydd sbon. Yn sgil llwyddiant ‘Dymuniad Cymru – Welsh Wish’ fel rhan [...]

Cyhoeddwyd ar:

Digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Byddwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol trwy’r wythnos yn arddangos dyfodol Cymru a gwahodd pobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch a’r drafodaeth. Dewch draw i un o’n digwyddiadau, cymerwch ran mewn gweithgaredd neu galwch heibio i ddweud helo.  Bydd yna [...]

Cyhoeddwyd ar:

LLESIANT BYWYD GWYLLT?

Gan Peter Jones, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru,  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Bil Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru.  Bydd y ddeddfwriaeth, a ddylai gael ei chymeradwyo gan y Cynulliad yn ystod y gwanwyn flwyddyn nesaf, yn ei gwneud yn ofynnol i [...]

Cyhoeddwyd ar:

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gallwn wneud mwy

Lila Haines, Oxfam Cymru Mae’r Bil fel y mae yn gam ymlaen ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru; sut bynnag rydym yn teimlo bod lle i wella. Gwelwyd lansiad drafft 1af Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru ddydd Llun 7 Gorffennaf. [...]

Cyhoeddwyd ar: