Datganiad i’r wasg – Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gynghrair yn galw am ganolbwyntio mwy ar y tymor hir er mwyn ‘diogelu Cymru at y dyfodol’ Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o flaenoriaeth i anghenion cenedlaethau’r dyfodol, er mwyn i’w Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [...]

Cyhoeddwyd ar:

Llunio Cymru’r Dyfodol

Dychmygwch Gymru a fyddai’n mesur llwyddiant yn ôl y cydraddoldeb a’r cyfiawnder mae’n ei gynnig i’w holl ddinasyddion. Lle y bydd llawer o swyddi ‘gwyrdd’  yn cael eu creu a lle bydd allyriadau nwy tŷ gwydr wedi gostwng yn syfrdanol [...]

Cyhoeddwyd ar:

Wales: the land of opportunity in the 21st century economy

Today the Welsh Government launches its ‘National Conversation’ on the Future Generations Bill. The Chief Executive of WWF-UK, David Nussbaum, believes that strong legislation will provide businesses with much-needed certainty. While we can’t attribute individual events to climate change, the [...]

Cyhoeddwyd ar: