Mae meddwl yn hir dymor yn gallu helpu i gryfhau ein cymdeithas a’n economi mewn byd ansicr. 

Economaidd

Diwylliannol

Cyfiawnder cymdeithasol

Amgylcheddol