Y Gymru a Garai MERCHED

Cyhoeddwyd ar:

Sarah Thomas, Sefydliad y Merched

Lleisiwch eich barn yn y Sgwrs Genedlaethol yn Tapestri, Abertawe ar 30 Medi, Venue Cymru, Llandudno ar 1 Hydref

Mae merched yn weithredwyr newid pwerus gyda rôl unigryw mewn arwain y ffordd tuag at gyflawni datblygiad cynaliadwy fel gwarcheidwaid adnoddau naturiol, penderfynwyr allweddol ynglŷn â gwariant cartref, addysgwyr y genhedlaeth nesaf a lleisiau allweddol yn eu cymunedau.

Beth yw’r materion pwysicaf i ferched er mwyn gwella eu bywydau a bywydau eu teuluoedd a’u cymunedau?

Beth yw’r prif heriau er mwyn sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol a beth sydd angen ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau hyn?

Dwedwch eich dweud am y Gymru y carech chi ei gweld ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol (2050 a’r tu hwnt) trwy fynychu un o’r digwyddiadau rhyngweithiol isod:-

30 Medi – Tapestri, Abertawe o 10yb – 1yp gyda chinio i ddilyn

1 Hydref – Venue Cymru, Llandudno o 10yb – 1yp gyda chinio i ddilyn

Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i sicrhau bod lleisiau merched yn cael eu hadlewyrchu’n gryf yn sgwrs genedlaethol Llywodraeth Cymru ar ‘Y Gymru a Garem’. Bydd y darganfyddiadau yn helpu i ffurfio datblygiad Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a lansiwyd ar 7 Gorffennaf.

Darperir lluniaeth ysgafn.

RSVP erbyn 22 Medi: E-bost: walesoffice@nfwi-wales.org.uk Ffôn: 029 2022 1712